Friday, December 23, 2011

Walarum Waalifarkal By Ash-Sheikh Saadik (Usvi) Jummah 2011-12-23 at Maberiya Jummah Masjid Ukuwela - Matale

Nimmazi Enge Ullazu By Ash-Sheikh Rajai (Rahmani) Jummah at Kekirawa Town Jummah Masjid 2011-12-23

Poi Embazu Werukka Thakka Widayam By Ash-Sheikh Insaf (Furqani) 2011-12-23 at Muhiyaddin Jummah Masjid Matara

Ash-Sheikh Agar Muhammed Kollupitiya Jummah Bayan 2011-12-23

Ash-Sheikh Fairooz Khan (Al-Aini) Jummah Raathri Bayan 2011-12-22 at Town Jummah Masjid Kekirawa

Ash-Sheikh Saadik Ur Rahman (Hashimi) Jummah Raathri Bayan 2011-12-22 at Mawanella Markaz